Apple iPhone 7 Plus

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

iPhone 7 Plus 32GB - 128GB - 256GB - Rose Gold - Gold - Silver - Black - Jet Black

iPhone 7 Plus Camera

12MP camera & 7MP FaceTime HD camera

Dung lượng

32GB – 128GB – 256GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

Màn hình

5.5-inch, Retina HD display, 1920-by-1080-pixel

SẢN PHẨM IPHONE 7 PLUS: GIÁ
IPHONE 7 PLUS 128GB RED(NEW COLOUR): 21.000.000
IPHONE 7 PLUS 256GB GOLD,ROSE GOLD: 20.900.000
IPHONE 7 PLUS 256GB BLACK,JET BLACK: 20.900.000
IPHONE 7 PLUS 128GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 19.800.000
IPHONE 7 PLUS 128GB BLACK,JET BLACK: 19.800.000
IPHONE 7 PLUS 32GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 17.600.000
IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK,JET BLACK: 17.600.000

Apple iPhone 7

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

Apple iPhone 7 32GB, 128GB, 256GB Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

iPhone 7 Camera

12MP camera & 7MP FaceTime HD camera

Dung lượng

32GB – 128GB – 256GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

Màn hình

4.7-inch, Retina HD display, 1334-by-750-pixel

SẢN PHẨM IPHONE 7: GIÁ
IPHONE 7 256GB RED(NEW COLOUR): 19.500.000
IPHONE 7 128GB RED(NEW COLOUR): 18.500.000
IPHONE 7 256GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 17.500.000
IPHONE 7 256GB BLACK,JET BLACK: 17.500.000
IPHONE 7 128GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 16.900.000
IPHONE 7 128GB BLACK,JET BLACK: 16.900.000
IPHONE 7 32GB BLACK,JET BLACK: 14.600.000
IPHONE 7 32GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 14.600.000

Apple iPhone 6S Plus

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

iPhone 6 Plus 16GB - 64GB - 128GB - Rose Gold - Gold - Silver - Space Gray

iPhone 6S Plus Camera

12MP camera & 5MP FaceTime HD camera

Dung lượng

16GB – 64GB – 128GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Black, Space Gray

Apple iPhone 6S

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

Apple iPhone 7 32GB, 128GB, 256GB Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

iPhone 6S Camera

12MP camera & 5MP FaceTime HD camera

Dung lượng

16GB – 64GB – 128GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Space Gray

Apple iPhone 6 Plus

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

iPhone 6 Plus 16GB - 64GB - 128GB - Rose Gold - Gold - Silver - Space Gray

iPhone 6 Plus Camera

12MP camera & 5MP FaceTime HD camera

Dung lượng

16GB – 64GB – 128GB

Màu sắc

Gold, Silver, Space Gray

Apple iPhone 6

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

iPhone 6 Plus 16GB - 64GB - 128GB - Rose Gold - Gold - Silver - Space Gray

iPhone 6 Camera

12MP camera & 5MP FaceTime HD camera

Dung lượng

16GB – 64GB – 128GB

Màu sắc

Gold, Silver, Space Gray

Apple iPhone 5/5S/5C

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng

TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

SẢN PHẨM IPHONE 5S GIÁ
SẢN PHẨM IPHONE 5SE GIÁ
SẢN PHẨM IPHONE 5 GIÁ

IPAD TẠI Kunmobile

Hotline: 0907692669

Apple iPad Air/iPad Air 2

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao sài 20 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 12 tháng.
 TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY

SẢN PHẨM IPAD PRO GIÁ
SẢN PHẨM IPAD AIR GIÁ

KHO MÁY 99% TẠI KUNMOBILE

Hotline: 0907692669

Apple iPhone 7 Plus 99%

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

iPhone 7 Plus 32GB - 128GB - 256GB - Rose Gold - Gold - Silver - Black - Jet Black

iPhone 7 Plus Camera

12MP camera & 7MP FaceTime HD camera

Dung lượng

32GB – 128GB – 256GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

Màn hình

5.5-inch, Retina HD display, 1920-by-1080-pixel

SẢN PHẨM IPHONE 7 PLUS 99%: GIÁ
IPHONE 7 PLUS 256GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 17.400.000
IPHONE 7 PLUS 256GB BLACK,JET BLACK: 17.400.000
IPHONE 7 PLUS 128GB BLACK,JET BLACK: 16.600.000
IPHONE 7 PLUS 128GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 16.600.000
IPHONE 7 PLUS 32GB BLACK,JET BLACK: 15.200.000
IPHONE 7 PLUS 32GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 15.200.000

Apple iPhone 7 - 99%

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

Apple iPhone 7 32GB, 128GB, 256GB Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

iPhone 7 Camera

12MP camera & 7MP FaceTime HD camera

Dung lượng

32GB – 128GB – 256GB

Màu sắc

Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black

Màn hình

4.7-inch, Retina HD display, 1334-by-750-pixel

SẢN PHẨM IPHONE 7 – 99% GIÁ
IPHONE 7 256GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 14.000.000
IPHONE 7 256GB BLACK,JET BLACK: 14.000.000
IPHONE 7 128GB BLACK,JET BLACK: 13.500.000
IPHONE 7 128GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 13.500.000
IPHONE 7 32GB BLACK,JET BLACK: 12.000.000
IPHONE 7 32GB GOLD,ROSE GOLD,SILVER: 12.000.000

Apple iPhone 6S/6S Plus

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

SẢN PHẨM IPHONE 6S PLUS 99% GIÁ
IPHONE 6S PLUS 64GB ROSE: 11.000.000
IPHONE 6S PLUS 64GB GOLD: 11.000.000
IPHONE 6S PLUS 16GB GOLD: 8.700.000
IPHONE 6S PLUS 16GB ROSE: 8.700.000
SẢN PHẨM IPHONE 6S 99% GIÁ
IPHONE 6S 64GB SILVER: 9.200.000
IPHONE 6S 64GB GREY: 9.200.000
IPHONE 6S 16GB SILVER: 6.600.000
IPHONE 6S 16GB GREY: 6.600.000
IPHONE 6S 64GB ROSE: 9.300.000
IPHONE 6S 64GB GOLD: 9.300.000
IPHONE 6S 16GB GOLD: 6.900.000
IPHONE 6S 16GB ROSE: 6.900.000

Apple iPhone 6/6 Plus

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

SẢN PHẨM IPHONE 6 PLUS 99% GIÁ
IPHONE 6 PLUS 64GB GREY: 8.600.000
IPHONE 6 PLUS 64GB SILVER: 8.600.000
IPHONE 6 PLUS 64GB GOLD: 8.900.000
IPHONE 6 PLUS 16GB GREY: 6.900.000
IPHONE 6 PLUS 16GB SILVER: 7.100.000
IPHONE 6 PLUS 16GB GOLD 99%: 7.400.000
SẢN PHẨM IPHONE 6 99% GIÁ
IPHONE 6 64GB GREY: 6.100.000
IPHONE 6 64GB SILVER: 6.200.000
IPHONE 6 64GB GOLD: 6.300.000
IPHONE 6 16GGB GREY: 5.100.000
IPHONE 6 16GB SILVER: 5.100.000
IPHOME 6 16GB GOLD 99%: 5.300.000

Apple iPhone 5/5S

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

SẢN PHẨM IPHONE 5S 99% GIÁ
IPHONE 5S 32GB GOLD&SILVER 99%: 3.300.000
IPHONE 5S 16GB GOLD&SILVER 99%: 3.000.000
SẢN PHẨM IPHONE 5 99% GIÁ
IPHONE 5 32GB WHITE&BLACK 99%: 2.600.000
IPHONE 5 16GB WHITE & BLACK 99%: 2.300.000

Apple iPhone 4/4S

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

TÊN SẢN PHẨM IPHONE 4S 99% GIÁ
TÊN SẢN PHẨM IPHONE 4 99% GIÁ

Apple iPad 3/4

Mới 99%, Fullbox, Bao sài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành tới 3 tháng.
TẶNG ỐP LƯNG + DÁN MÀN HÌNH,HỔ TRỢ PHẦN MỀM TRỌN ĐỜI MÁY
 

TÊN SẢN PHẨM IPAD 4 99% GIÁ
IPAD AIR 1 SILVER 16GB 3G: 6.500.000
IPAD AIR 2 64GB GOLD ONLY WIFI: 7.500.000
IPAD AIR 16GB GREY 3G : 7.500.000
TÊN SẢN PHẨM IPAD 3 99% GIÁ

Samsung Galaxy S7/S7 Edge

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao Xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành 1 năm.
 

SẢN PHẨM SAMSUNG GALAXY S7 GIÁ
SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GIÁ

Samsung Galaxy S6/S6 Edge/S6 Edge+

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao Xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành 1 năm.
 

SAMSUNG GALAXY S6 EDGE GIÁ
GALAXY S6 EDGE 64GB NGỌC LỤC BẢO 99%: 5.600.000
SẢN PHẨM SAMSUNG GALAXY S6 GIÁ

Samsung Galaxy Note 5/4/3/Edge

Mới 100%, Fullbox, Nguyên Seal.
Bao Xài 10 ngày 1 đổi 1, Bảo hành 1 năm.
 

SAMSUNG GALAXY NOTE GIÁ
SAMSUNG GALAXY NOTE EDGE GIÁ

LIÊN HỆ

Hotline: 0907692669

SHOWROOM:

Địa chỉ: 84, Ông Ích Khiêm, Q11 , Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0907692669
Website: http://kunmobile.vn/